โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

          ป่าไม้ของประเทศไทยถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวสำคัญเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลากก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวยิ่งนัก โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา
                    องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด พิจารณาเห็นว่าการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุง รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และเนื่องใน โอกาสมหามงคล ที่รัฐบาลและเอกชนร่วมกันได้จัดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

รูปภาพกิจกรรม

 โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

21072016144019970962

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440198307486
210720161440197403455

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440197076906

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440196186291 210720161440196118298

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440194502018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440194087963

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440192718348

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440192091777 210720161440191455754

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนตุลาคม 2558

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนตุลาคม 2558

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนตุลาคม 2558
วันที่ประกาศ : 12 ม.ค. 2559 เวลา 00:33:27

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนสิงหาคม 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนสิงหาคม 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนสิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:19:57

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกันยายน2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกันยายน2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกันยายน2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:20:27

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:19:04

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมิถุนายน 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมิถุนายน 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมิถุนายน 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:19:26

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกรกฏาคม 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกรกฏาคม 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกรกฏาคม 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:19:41

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมีนาคม 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมีนาคม 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมีนาคม 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:18:28

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนเมษายน 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนเมษายน 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนเมษายน 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:18:45
Page 3 of 16 12345...»