สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

Posted by:

งานประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

โครงการเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มสิ่งทอ/เสื้อผ้า

 fhdfhfhgjdhd

ghdfgjfshjfgsj   hgjsfgh hjdghj xjkfg

กลุ่มงานหัตถกรรมงานไม้กวาดทางมะพร้าว

บ้านนาดี  ม.9  และบ้านหนองทอง  ม. 11

bzd dghfg hkhj vbzd

งานด้านปศุสัตว์

hkghjdgzdhfzdfhhjkhj

กลุ่มเลี้ยงปลา

บ้านวังหินลาด  ม.1  และบ้านหนองไผ่เหนือ  ม.8

gjfg hgj

งานประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

โครงการส่งเเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพดินและทำการเกษตรแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ2561

Posted by:

 

31959141_1309384102525613_7641867539760283648_n

 

 

ซึ่งเป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

 

32116717_1309384142525609_8963212450258223104_n

31958628_1309384139192276_749246212879679488_n  32072782_1309384179192272_606931578173521920_n

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
วันที่ประกาศ : 11 ส.ค. 2559 เวลา 06:52:29

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

Posted by:

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

 

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2559 เวลา 14:39:44

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

 

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2559 เวลา 14:38:57

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2559

Posted by:

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2559

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2559
พร้อมทั้งเอกสารแนบไฟล์…………..
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 16:26:37

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559

Posted by:

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559
พร้อมทั้งเอกสารแนบไฟล์…….
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 16:25:23

แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559

Posted by:

แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559

 

แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559
พร้อมเอกสาร แนบไฟล์
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 16:23:54

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10

Posted by:

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 14:35:35

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านฝายหิน หมู่ที่ 4

Posted by:

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านฝายหิน หมู่ที่ 4

 

เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านฝายหิน หมู่ที่ 4
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 14:33:08
Page 2 of 3 123