สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

Posted by:

งานประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

โครงการเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มสิ่งทอ/เสื้อผ้า

 fhdfhfhgjdhd

ghdfgjfshjfgsj   hgjsfgh hjdghj xjkfg

กลุ่มงานหัตถกรรมงานไม้กวาดทางมะพร้าว

บ้านนาดี  ม.9  และบ้านหนองทอง  ม. 11

bzd dghfg hkhj vbzd

งานด้านปศุสัตว์

hkghjdgzdhfzdfhhjkhj

กลุ่มเลี้ยงปลา

บ้านวังหินลาด  ม.1  และบ้านหนองไผ่เหนือ  ม.8

gjfg hgj

งานประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

โครงการส่งเเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพดินและทำการเกษตรแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ2561

Posted by:

 

31959141_1309384102525613_7641867539760283648_n

 

 

ซึ่งเป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

 

32116717_1309384142525609_8963212450258223104_n

31958628_1309384139192276_749246212879679488_n  32072782_1309384179192272_606931578173521920_n