อดีต สปช. หนุน สนช.เพิ่มงบฯ อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 7 หมื่นล้าน

Posted by:

อดีต สปช. หนุน สนช.เพิ่มงบฯ อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 7 หมื่นล้าน

 

วันที่ 7 ก.ค. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ ถูกตัดเหลือเพียง 49,355 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ควรได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาท ตามมติของสำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบฯ ที่ขาดหายไปประมาณ 20,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการสาธารณะ ซึ่ง อบต.เทศบาลและ อบจ.ต้องรับผิดชอบ
นายบุญเลิศ กล่าวว่า เมื่อปีงบประมาณ 2558 อปท.เคยได้รับงบฯ เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ 37,350 ล้านบาท แต่ต่อมา รัฐบาลได้จัดสรรเพิ่มให้ 20,000 ล้านบาท รวมเป็น 58,090 ล้านบาท ทำให้การดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในท้องถิ่นดำเนินไปได้ระดับหนึ่ง ตนเห็นด้วยกับสมาคม อปท.ทั้ง 3 แห่ง คือสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ที่เรียกร้องต่อรัฐบาลให้จัดงบอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาท สำหรับพนักงานเทศบาล หรือ แม้แต่พนักงาน อบต. และ อบจ.ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติมีความห่วงใยประชาชนในท้องถิ่น
“ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญแปรญัตติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเสนอให้ สนช.หาทางปรับงบฯ ตามวิธีการงบประมาณเพื่อประทังความเดือดร้อนของท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศไทยที่แท้จริง เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ในท้องถิ่น มิใช่กรุงเทพฯ” นายบุญเลิศ กล่าว.

 

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/657571
วันที่ประกาศ : 06 ส.ค. 2559 เวลา 14:15:27

Add a Comment