โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

               โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นมาเพื่อ ให้ผู้สนใจ หรือชาวบ้านในตำบลวังหินลาดได้มีความรู้ความเข้าใจ ของการทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์เอง โดยการนำวัชพืชพืชต่าง ๆ ที่ได้จาก ทุ่งนา จากของเหลือใช้ เช่น แกลบ ต้นกล้วย เปลือกไข่ เป็นต้น หรืออีกมากมายที่สามารถใชทำปุ๋ยได้ โดยมีนักวิชาการด้านการเกษตร มีให้ความรู้ในการทำปุ๋ยดังกล่าว

 

รูปภาพ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Add a Comment