สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

Posted by:

งานประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

โครงการเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มสิ่งทอ/เสื้อผ้า

 fhdfhfhgjdhd

ghdfgjfshjfgsj   hgjsfgh hjdghj xjkfg

กลุ่มงานหัตถกรรมงานไม้กวาดทางมะพร้าว

บ้านนาดี  ม.9  และบ้านหนองทอง  ม. 11

bzd dghfg hkhj vbzd

งานด้านปศุสัตว์

hkghjdgzdhfzdfhhjkhj

กลุ่มเลี้ยงปลา

บ้านวังหินลาด  ม.1  และบ้านหนองไผ่เหนือ  ม.8

gjfg hgj

งานประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

Add a Comment