สาธารณูปโภค องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

ไฟฟ้าในตำบล

มีไฟฟ้าใช้ 12 หมู่บ้าน

01

ประปาในตำบล

มีการประปาชนบท 11 แห่ง

03

 

การสื่อสารในตำบล

04

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
อินเตอร์เน็ตตำบลวังหินลาด จำนวน 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน รอดำเนินการ เครื่อง

หน่วยธุรกิจในตำบล

02

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 57 แห่ง
โรงสีข้าว 23 แห่ง
อู่ซ่อมรถ 2 แห่ง
สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
ร้านอาหาร 2 แห่ง
โรงผลิตน้ำดื่ม 2 แห่ง
โรงงานรองเท้าบูท 1 แห่ง
รับซื้อพืชไร่ 5 แห่ง
โรงเลี้ยงหมู 2 แห่ง
ร้านเสริมสวย 6 แห่ง
ร้านซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 8 แห่ง