01

กลุ่มสตรีเศรษฐกิจพอเพียง (ทำไม้กวาด)

นางอรุณณี สีพะนม ประธานกลุ่ม
ติดต่อ 083-3554402
29 หมู่ 11 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

 

 

 

02

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ บ้านฝายหิน

นางสังเวียน มีศาสตร์ ประธานกลุ่ม
ติดต่อ 082-3098519
88 หมู่ 4 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

 

 

03

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่อินทรีวิธีพื้นบ้าน

นายสนอง ทองนิล ประธานกลุ่ม
ติดต่อ 096-0322125
69 หมู่ 6 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแ่กน 40130

 

 

 

04

 

กลุ่มอาชีพจักสานบ้านโสกก้อง

นายสากล บุตุธรรม ประธานกลุ่ม
ติดต่อ –
253 หมู่ 12 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130